Độ cồn bia: 6.5%

Độ cồn bia: 6.5%

Hiển thị một kết quả duy nhất